Ölenin zevcesi, kızı ve erkek kardeşinin oğlu varsa miras nasıl paylaşılır?
1/8 zevce, 1/2 kız, gerisini yeğen alır.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar