Halife esarete düşünce onu kurtarmak müslümanlara vacib değil mi?
Evet. Nitekim Yıldırım Sultan Bayezid, Timur’a esir düşünce, oğlu Çelebi Sultan Mehmed kendisini kurtarmaya teşebbüs etti. Hatta ona taht nasib olmasını, babasını kurtarmaya çalışmasına bağlarlar. Bu teşebbüs Neşrî’de anlatılır. O bunu Menakıb-ı Sultan Mehemmed bin Bayezid Han isimli bir eserden iktibasla anlatır. Hadiseyi Neşrî'den daha tafsilatlı anlatan, Dukas’tır. Hülasaten Şehzade Mehmed’in Bolu taraflarına kaçtığını, oradan bulduğu madencilerle Kütahya’da bulunan Timur karargahına gelip tünel kazdırdığını, nöbetçilerin boş bir anına denk geldikleri anda Sultan Bayezid ile beraber bulunan Hoca Firuz’un yardımıyla babasını buradan kaçıracakken, yolda veya tam o tüneldeyken yakalandıklarını anlatır. Şâmî ile Yezdî, Zafername’lerine Hoca Firuz’un idamından bahseder, ama sebebini söylemez. Muhtemelen bundan dolayıdır. Bazı modern yazarlar, Osmanlıları istihfaf gayesiyle, bunu görmezden gelip, kaçırma işini Osmanlı tarihçilerinin Şehzade Mehmed’in meşruiyeti için kurguladıklarını söyler. Halbuki rivayet sadece Osmanlı menşeli değildir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar