Bir kişi vefat etse, geriye zevcesi, anne ve babası ve iki kızı kalsa mirası nasıl taksim edilir?
1/8 zevcesine, 1/2 kızlara, 1/6 anneye, 1/6 babaya ve gerisi asebe olarak tekrar babaya verilir.


20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar