Dünyada fakirlerin mi zenginlerin mi imtihanı ağırdır?
Kimin imtihanının daha zor olduğu bilinmez ise de, umumiyetle varlıktaki imtihan daha zordur.


9 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar