Birgivi şerhinde “Hazret-i Salih Peygamber aleyhisselama taş içinde nâga[deve] yarattı ve Hazret-i İbrahim aleyhisselama Nemrud ateşini soğucak selamet üzere etti ve gülistan oldu deyü nakl olunan hikaye batıldır” diyor. Bu ifadeler ehl-i sünnet itikadına uygun mu?
Birinci cümleye uydurma denmiyor. İkincisinde, ateşin gülistan olduğu uydurmadır, ateşin soğuduğu doğrudur, diyor. Biraz dikkatli okumalıdır.
16 Aralık 2022 Cuma
16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar