Sultan İbrahim, kızı Fatma Sultan’ı 2,5 yaşında Yusuf Paşa ile, vefat edince musahip Fazlullah Paşa ile; Beyhan Sultan’ı ise 2 yaşındayken Hezarpare Ahmer Paşa ile, vefat edince de 3 yaşında Uzun İbrahim Paşa ile evlendirdi. Bunun aslı nedir?
Buluğa ermiş iki taraf hür iradeleriyle evlenebilir. Şer’î hukuka göre evlilikte üç maksat vardır: Nefsin ıslahı, neslin devamı ve evin çekip çevrilmesi. Taraflardan biri küçük olursa bunların hiç birinin tahakkuku mümkün olmaz. Şu halde tarihte çok nadir rastlanan bu tip evlilikler, siyasi ve sosyal maksatlara matuf surî, görünüşte evliliklerdir. Umuma teşmil edilemez.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar