Efendinin istifraş ettiği cariyenin statüsü, efendi ölünce ne olur?
Miras olarak varislere intikal eder. Ama meyyitin evladıyla arasında hürmet-i müsahare olduğundan istifraş hakkı yoktur. Ayrıca birkaç kişi arasında müşterek mülk olan cariyede de malikin istifraş hakkı yoktur.
18 Aralık 2022 Pazar
18 Aralık 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar