Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İnsanın rızkın miktarı hususunda iradesinin ve ihtiyarının bir tesiri yok mudur?
Rızkın artmayacağı veya eksilmeyeceği umumi kaidedir. İnsanın rızkını kesbde gayret göstermemesi, rızkının az olduğuna, gayret göstermesi çok olduğuna delalet eder, ama katiyet bildirmez. Rızık arttıran ve eksilten faktörler vardır. En başa irade-i ilahiyedir. Kişinin iyi veya kötü ameli, aldığı hayır veya bed dua, rızkının artmasına veya eksilmesine vesile olur. Meşru sebeplere yapışılır. Olmayınca, bu benim için hayırlıdır, rızkımız yokmuş deyip teselli bulunur.


2 Ocak 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar