Dinî açıdan son halife Sultan Vahideddin mi, yoksa Abdulmecid Efendi midir?
Halife devlet reisi demek olduğundan ve Abdülmecid Efendi'nin elinde idare etme ehliyeti bulunmadığından dinen son halife Sultan Vahideddin'dir.


9 Kasım 2010 Salı
Alakalı Başlıklar