Abdülhakim Efendi’nin Sefer-i Ahiret risalesinde ölüm hastasına kelime-i tevhidi hatırlatma hususunda “Kelime-i tevhidi hatırlatanların, hastanın düşmanı, vârisi olmaması uygundur. Kimse yok ise, vâris hâtırlatır” cümleleri geçiyor. Vârisi olmamasının hikmeti nedir?
Hasta, öldüğümü istiyor diye üzülür.
7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar