İlyas ismi İbranice menşeli olduğu halde, Resulullah’ın dedeleri arasında İlyas adında birisinin bulunmasını nasıl anlamalıdır?

İlyas arapların da koyduğu bir peygamber ismidir. Cahiliye devri Arapları önceki peygamberlerden haberdardı. Hazret-i İbrahim’i tekrim ederlerdi. Resulullah’ın soyu Hazret-i İsmail’e dayanır ki, İbranidir. İlyas, Kur’an-ı kerimde geçen Arapçalaşmış bir kelimedir. İbranicedeki telaffuzu Eliyahu’dur.
26 Şubat 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar