İslamiyetin insanların siyasetle ugraşmasını pek tasvip etmediğini düşünüyorum. Haksız mıyım?

Siyaset, yani bugünkü politika kötü bir şeydir. Dinin beğenmediği iki şey, yalan ve dilencilik üzerine kurulmuştur. Yani bu ikisi olmadan en iyi insan bile muvaffak olamıyor. İslamiyet bunu beğenmez, tefrikayı hiç beğenmez. Siyaset, İslami bir sistemde bile siyaset adamının işidir. Ona nasihat vermek de alimlerin işidir. Alimler de sıradan insanlar da siyasete karışmamalıdır. Selamet buradadır. Hulefayı râşidin devrinin son zamanında olup bitenler ortadadır.
28 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar