Duada inşallah denir mi?

Duada inşallah denmez, duanın kabulünde şüpheye delalet eder. Zira muhayyerlik, Allah için mevzubahis olamaz. (Şir’atü’l-İslâm)
10 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar
Dua