Erkek, hanımına her mevzuda otorite mi kurmalıdır?

Evin reisi erkektir. Dinin ve aklın çerçevesinde aile ile alakalı kararları evvelemirde erkek verir, zira dinî, hukukî, malî mesuliyet ona aittir. Ama  bunu yaparken hanımına danışması, onun fikrini alması, onun gönlünü hoş etmeye çalışması çok iyi olur. Günah olmayan mevzularda zevcesini serbest bırakmalı, evle alakalı meseleleri onun reyine terketmelidir. Kadın da zevcinin haram olmayan isteklerine itaat etmelidir.
24 Mart 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar