Hükümdar taaddüt-i zevcatı, cariyeliği, gayrımüslimlerle evlenmeyi yasaklayabilir mi?

Allahın helal kıldığını haram kılmak veya haram kıldığını helal kılmak kimsenin haddi değildir. Halife, maslahat, yani umumun menfaati varsa, bazı mübahların yapılmasını emredebilir veya yapılmasını yasaklayabilir. 
9 Nisan 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar