22 yaşında bir genç kız, babasının rızası olmadan evlenebilir mi?
Hanefî mezhebinde İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre bâliğa (bülûğa ermiş) bir kız dinen, diyâneten, soy, meslek ve mal bakımından dengi olan bir Müslüman erkek ile ve mehr-i mislden aşağı olmamak kaydıyla velisinin izni olmaksızın evlenebilir. Velinin izni ile evlenmek sünnettir. Hanefîlerden İmam Muhammed’e göre velinin izni olmadan evlenemez. Diğer üç mezhebe göre nikâhta kızın velisinin bulunması ve akdi yapması da şarttır.
21 Aralık 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar