Padişahın ölüm haberi geldiğinde, şehzadelere hemen lalası ve maiyeti bey'at etse bunların bey'atı sahih midir?

Bu bir seçim bey'atı değildir. Zira ehlu’l hall ve’l-akd değillerdir. Ehlu’l-hall ve’l-akd, merkezdeki ulema ve umeradır.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar