Halifenin seçildiği bey'at için asgari kaç kişi lazımdır?

Muayyen bir rakam bildirilmemiştir. Bazı alimler ihtilaflı rakamlar vermiştir. Payitahttaki ulema ve umeranın bey’atı aranır.
31 Mayıs 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar