Diri birini vasıta kılarak dua etmenin hükmü nedir?

İster hayatta olsun ister ölmüş bulunsun, Allah’ın sevgili kulu olduğuna inanılan bir zatın hatırı için, yahut mukaddes ve mübarek bir yer, eşya ve saire vasıtasıyla Allah’tan istemeye tevessül ve istigâse denir. Her ikisi de caizdir. Bunu yapan en basit bir Müslüman, Allah’tan istediğini, bunun için vasıta kıldığını, vasıta kılmayı Allah’ın emrettiğini, sebeplerle yaratmanın adet-i ilahiye olduğunu bilir. Bunun şirkle hiçbir alakası yoktur. Müslümanları şirk ile suçlamak Vehhabi inanışıdır. Hatta kabri ziyaret edip ölüye hitap etmek veya “Himmet ya Abdülkadir Geylani” demek de böyle mecazdır ve caizdir. Allah dilerse o zata bu hitabı duyurur. O da dua eder veya edilmiş duaya âmin der. Allah da dilerse kabul eder.
17 Haziran 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar