İslamiyet'te ihtida merasimi diye bir adet var mı?

İslamiyete girmek için bir merasime veya din adamının takdis veya kabulüne ihtiyaç yoktur. İman, kalb ile tasdiktir. Ama cemiyette ve resmen müslüman muamelesi görmek için iki şahit huzurunda kelime-i şehadeti söylemesi icap eder. Camide cemaatle namaz kılan kişinin müslüman olduğuna hükmedilir. Osmanlılarda ihtida edip müslüman olan biri, kadı huzurunda ve iki şahit yanında kelime-i şehadeti söyler, bu hadise sicile tescil edilirdi. Ayrıca ihtida edenler, Divan-ı Hümayun’a çıkarılıp hediyelerle taltif edilirdi. Müslüman olanlar kendi cemiyetinden ayrıldığı için dışlanır; yeni girdiği cemiyet de onu kabul etmekte isteksizlik gösterir. Bu sebeple maddi olarak zarara uğrar. Bunu telafi etmek için Osmanlılar Müslüman olanlara hediyeler verirdi. Nitekim İmam Şarani hazretleri, Mısır’da Müslüman olan ve ailesi tarafından dışlandığı için dilenciliğe kadar düşen zengin bir Yahudiden bahseder. Zekat verilmesi icap eden 8 sınıftan biri de müellefe-i kulubdür ki bunlar aynı zamanda yeni Müslüman olanlardır. Şimdi diyanet böyle bir merasim yapıyor ve müslüman olanlara ihtida beratı veriyor.
28 Haziran 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar