İslam memleketinde gayrimüslimlerin hemcins nikahlanmaları meşru addedilebilir mi?
İslam memleketindeki gayrı müslimler şeriata tabi değildir. Kendi dinlerine göre caiz olan nikahları muteberdir. Şimdi İslam memleketi yoktur. Bu hiç bir dine göre caiz değildir. Darülislamda ateistlere de İslam şeriati tatbik edilir


11 Ağustos 2023 Cuma