Hülagu’nun, Hristiyan zevcesinin tesiriyle sonradan Ahmed ismini alan oğlu Teküder’e Nikolas ismini takmasını nasıl anlamalıdır?
O zaman bazı cemiyetlerde çok dinlilik tabii görülüyordu. Japonlarda da öyledir.


11 Ağustos 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar