Türkiye’de ırk, topluluk veya memleket üzerinden şunlar daha dindardır gibi şeyler söyleniyor. Hakikati ne kadar aksettirir?
Hiçbir hususta tamim (genelleme) yapılamaz. Bu zamanda her topluluğun iyisi de vardır kötüsü de vardır. Dindarlık artık bir belde veya topluluğa mahsus olmaktan çıktı. Cemiyet (hatta cemaatler) giderek dindarlıktan uzaklaşarak sekülerleşiyor. Dini ferdi yaşama zamanıdır. Dindarlık ferdlerde kaldı. Çok nadir ve gizli ferdlerde.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar