Ehli beyt babadan mı devam eder?
Nesep babadan yürür. Hazret-i Fatıma’nın iki oğlunun kıyamete kadar oğulları ile oğullarının kızları ehli beyttendir. Ancak bu zekât alamamak, vergi muafiyeti, vakıf lehdarlığı gibi hukuki meseleler içindir. Annesi, babannesi, anneannesi ehli beytten olanlar da Resulullah’ın soyundandır ve manevi olarak bunun bereketinden hissedardır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar