Osmanlılarda kadınların nüfus sayımına dahil edilmediği doğru mudur?
1905'e kadar doğrudur. Çünki nüfus sayımı askerlik için yapılmaktadır.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar