Ölen babasından kalan para ile ıskat ve devir yaptırmak caiz midir?
Kendisine kalan para ise, öteki varislerin haberi olsun olmasın caizdir. Miras taksim edilmemiş ise öteki varislerin izni olmadan harcayamaz.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar