Yahudilikte Mesih var mıdır?
Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta mesih inancı vardır. Kıyamete yakın yeryüzüne inecek ve ilahi nizamı tesis edecek bir zattır. Mesih, meshedilmiş, takdis edilmiş demektir. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta Mesih İsa aleyhisselamdır. İşaya kitabında bakire kızdan doğduğu anlatılan Emanuel budur. Yahudilikte Mehdi inancı da vardır ve bu mehdinin adı Menahem ki Muhammed aleyhisselama tekabül eder. İşaya’nın 42.babının başından itibaren anlatılan zat, Müslümanlara göre O’dur. Yunanna İncili’nde geçen Faraklit (Paraklitos) de odur ve tesellici manasına gelen Menahem'in Yunancasıdır.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar