İslamiyet kadınlara kıymet verdiği halde, cemiyetimizde kadınların hamileyken bile tarlalarda çalıştırılması nasıl olabilir?
İslam-Osmanlı cemiyetinde hanımlar her zaman itibar görmüş, kendilerine kıymet verilmiştir. Fabrikalarda, devlet dairelerinde değil, kendi tarlası, hatta bahçesinde bile çalışmaya dinen mecbur değildir. Osmanlı Devleti’nin çöküşü üzerine hasıl olan felaketler ve sosyal zaruretlerin hasıl ettiği şartları umuma teşmil etmemek lazımdır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar