Monarşiden haz etmeyenler, dini argüman çıkartmak için “Peygamber, melik mi idi veya saltanat mı sürdü?” diyor. Ne dersiniz?
Evet, saltanat için lazım gelen irsiyet şartı gayet tabii olarak Resulullah’ın hükümetinde görülmüyor. Fakat o, idare ettiği kimseler üzerinde melikleri geride bırakacak mutlak tasarrufu ve idare ettiği kimselerin saf sadakatini haiz idi. Hatta Halife Ebu Bekr ile Ömer de hakkıyla melik idiler. Peygamber burada ölçü alınamaz. Zira o bir peygamberdir. Aynı zamanda hükümdardır. Bu hükümdarlığın irsi olmaması zaten tabiidir. Yerine oğlunun geçmemesi de realitenin icabıdır. Raşid halifeler devri, parlak şahsiyetlerin hüküm sürdüğü istisnai bir devirdir. Sonu, idealizmin realiteye uymadığının alameti olarak bitmiş ve irsi monarşi kurulmuştur. Sahabiler bunu meşru kabul etmiş ve icma hasıl olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Davut Aleyhisselam'ın tahtına oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın oturduğu anlatılır ve reddedilmez.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar