Eski Türklerde kadının statüsü, İslâmiyetten sonra gerilemiş midir?
Kadın her devirde her cemiyette o devrin şartları ve cemiyetin bağlı bulunduğu prensipler çerçevesinde bir statüye sahip olmuştur. Kadınlar din ve adetler tarafından kendilerine tayin edilen çizgide yaşamış ve mutlu olmuşlardır. Kadının statüsü iyiydi, kötüydü, ileriydi, geriydi demek izafi şeylerdir, boştur. Cari kaidelere aykırı işler ilericilik sayılamaz. Bugünün prensiplerine uymayan tatbikatlar da gericilik sayılamaz. Her devrin hükmü ayrıdır. Bahsettiğiniz şekilde eski Türklerde kadının sosyal ve siyasi hayatta mühim yeri olduğu, tek evliliğin cari bulunduğu gibi ders kitaplarına girmiş bilgiler doğru değildir. Bunlar vaktiyle inkılapları desteklemek adına yapılmış birer propagandadır. Eski Türklerde çok evlilik vardı, ama ekonomik sebeplerle yaygın değildi. Erkek, sosyal sebeplerle her zaman kadının önündedir. Kadının miras hakkı yoktur, sadece çeyiz hakkı vardır. İslamiyetten sonra bütün dünyada kadına tanınan haklar, emsallerinden çok ileridir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar