İslam hukukuna göre hükümet reisini bir âlimler meclisinin seçmesi daha uygun değil midir?
Halifeyi tahta geçiren ve halifelik vasıflarını kaybederse azledebilecek heyete ehlü’l-hall ve’l-akd denir. Fakat bu ideal bir sistemdir ve ütopyadan ibaret olduğu için, İslam tarihi boyunca İslam devletlerinde monarşi hâkim olmuş, âlimler de bunun meşruluğunu sarih veya zımni icma ile tasvip ve teşvik etmiştir.


22 Kasım 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar