Devletin vergi almasının hırsızlık olduğunu söyleyenler haklı mıdır?
İslam devletinin cizye, haraç, humus gibi mecburi vergileri toplama salahiyeti ve vazifesi vardır. Bunlar ve beytülmalin parası zaruri masraflara yetmezse, hükümet ayrıca vergi toplayabilir. Ama akıllı ve tedbirli bir hükümet, vazifelerini bunlarla yerine getirebilir. Halktan ayrıca vergi toplamaz. Halk da kendisini sever. Bunun için devletin, sınırlarını bilmesi, boyundan büyük işlere kalkışmaması, ayağını yorganına göre uzatması, israf ve yolsuzluktan kaçınması icap eder. Modern devletlerin çoğu ceza almadan adam öldüren, süren ve mal çalan birer modern eşkıya çetesi manzarası göstermektedir.


22 Kasım 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar