Fıkıh kitaplarında diyor ki: “Kadında ayıp hâsıl olursa Hanbelî ve Şâfiî’nin bir kavlinde erkek nikâhı fesh edebilir. Mâlikî’de ve Şâfiî’nin diğer kavlinde fesh edemez.” Erkek zaten talâkla boşayabildiği halde, neden fesih oluyor?
Erkek, evliliğin devamını tehlikeye sokan sıhhi sebepler veya fizyolojik kusurlar gibi hallerde kabahati olmadığı için, mehr ödemekten kurtulmak için talâk yerine, bu iki kavilde nikâhı mahkeme kararıyla feshettirebilmektedir ki bu bir tefriktir. Hanefî’de bu mümkün değildir.


16 Nisan 2013 Salı
Alakalı Başlıklar