Veled-i zinânın, yani gayrı meşru çocuğun velîsi kimdir?
Veled-i zinânın nesebi babasından sâbit olmaz. Mahkeme (kadı) veli olur veya münasip bir kimseyi veli tayin eder. Dârülislâmda velîsi olmayan kimsenin velîsi, veliyyülemr, yani hükümdar ve onun vekilleri olan hâkimlerdir.


21 Haziran 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar