Bir mürşidin birden fazla halifesi olabilir mi?
Elbette. Mürşidin yetiştirip velâyet makamına kavuşturduğu, yani evliya yaptığı talebeleri arasından hususi yetiştirdiği kimseler, hocaları tarafından münasip görülürse başkalarını irşad için tayin olunabilir.


21 Haziran 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar