Hadis-i şeriflerde geçen “bizden değildir” ifadesi ne manaya gelir?
Bunu helal görürse böyledir veya bizim ahlâkımızla ahlâklanmamıştır yahud bizim sünnetimizle âmil değildir ya da bizim (bu amele mahsus) şefaatimize müstehak değildir demektir. (Berika, Âfâtü’l-Yed)


20 Temmuz 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar