Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kimsenin aklına inanç esaslarına dair bir sual gelse, ne yapması gerekir?
İmam-ı Azam Ebu Hanîfe’nin Fıkh-ı Ekber adlı eserinin şerhinde diyor ki: Eğer bir kimseye tevhîd ilminin inceliklerinden bir zor iş görünürse, o kimsenin hemen “Allah ve Resulullah katında doğru olduğu şekilde itikad ettim” demesi lâzımdır. Sonra hemen onu ehline sorup, anlamaya çalışır. Özürsüz geciktirirse günaha girer. Hatta kudreti var iken sormazsa küfre düşer.


12 Ekim 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar