Yolu kısaltmak maksadıyla boş bir arsadan geçmek câiz midir?
Duvar, tel, parmaklık veya hendek yapılmamış ise, yani insanın ve hayvanın girmesine mâni bir şekilde çevrili değilse, oradan bir hâcet için ve zarar vermeden geçmek câizdir. Aksi halde câiz olmaz. (Berika, Âfâtü’l-Kadem)


25 Ekim 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar