Yemekten sonra birinin elini açıp dua etmesi ve diğerlerinin âmin demesi câiz midir?
Yemekten sonra birinin elini açıp dua etmesi ve diğerlerinin âmin demesi hakkında ne bir hadîs ve ne de selef-i sâlihînden bir haber işitilmiştir. Fakat beis olmaması umulur. (Berika, Âfâtü’l-Batn)


25 Ekim 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar