Bakara sûresinde, Âdem aleyhisselâm yaratılmadan evvel, Allahü teâlânın “Yeryüzünde bir halife yaratacağım” buyurması üzerine, meleklerin “Yeryüzünde bozgunculuk yapacak bir mahlûk mu yaratacaksın?” demesinin sebebi nedir?
Melekler, “Halife yaratacağım” sözünden böyle olduğunu anladılar. Zira yeryüzü yaratıldığı zaman burada cinler yaşıyordu. Bunların bozgunculuğuna melekler şâhid olmuştu. Allah, iyileri mükâfatlandırır, kötüleri cezalandırır. Yeryüzünde halîfe yaratacağım buyurması, yeryüzünde iyilerin ve kötülerin olacağını, halîfenin, zâlimin elinden mazlumun hakkını alacağını ifade eder. Zira bu, halifenin vazifesidir.


25 Ekim 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar