Vesveseden kurtulmak için tıbbî tedaviden başka ulemanın bildirdiği tedavi usulleri var mıdır?
Ya Allahü'r-rakîbü'l-hafîzü'r-rahîm, ya Allahül-hayyül-halîmül-azîzür-ra’ûfül-kerîm, ya Allahül-hayyül-kayyumül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî. [Ey gözeten, koruyan ve merhametli Allah. Ey diri, yumuşak, izzetli, aşırı merhametli ve cömert Allahım. Ey diri, her şeyi ayakta tutan, herkesin yaptığını elinde tutan Allah. benimle düşmanım arasına perde koy.] Bu dua, her gün sabah akşam üçer defa okunursa, biiznillah vesveseyi def eder. Ayrıca kelime-i temcide (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) devam etmelidir. Bunu günde mümkünse 500 defa söylemek iyidir. Başında ve sonunda 100’er salavat söylenir.


26 Ekim 2013 Cumartesi