Mektubat’ta geçen "şuunat" ve "itibarat" kelimelerini nasıl anlamamız lazımdır?
Seyrü sülük yaparken, Velâyet-i Kübrâ mertebesinde isim ve sıfatların tecellîsinin zuhura gelmesidir.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar