Fıkıh kitaplarının cenaze bahsinde, kabrin bir karıştan yüksek olmaması gerektiği yazıyor. Bunun hükmü nedir?
Sünnete muhaliftir. Gösteriş için değil de, kabrin korunması için yüksek yapmak câizdir.


24 Nisan 2014 Perşembe
Alakalı Başlıklar