Cennette cinsiyet olmadığına göre, cennetliklere hurilerin verilmesinin hikmeti nedir?
Miftahü’l-Cenne’de der ki: Cennet ehli, yemek ve içmek tadını ve zevkini duyarlar; lâkin ifrazât hâcetini hissetmediklerinden bu gibi beşerî ihtiyaç ve ızdıraplarından berîdirler (uzaktırlar). Yani bir açlık ve arzu hissetmezler; ama zevkini duyarlar.


3 Mayıs 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar