Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Almanya'da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?
Birincisi hediye ahkâmına tâbidir. İkincisi kanunî bir alacaktır. Her ikisi de rıza ile olduğu için caizdir.


20 Ağustos 2014 Çarşamba
Alakalı Başlıklar