Ruh hakkında İslam kaynakları ne söylüyor? Tıb tarihinde yaşanan Phineas Page vak’ası dolayısıyla, bazıları ruh diye bir şey olmadığını, varsa da madde olduğunu söylüyorlar. Bunlara ne cevap verilebilir?
İslâmiyet, ruh hakkında çok az şey söylüyor. Karakter; fizikî hastalık ve haricî tesirlerle ya da telkinle değişir. Bunun ruh ile alakası yoktur. Ateistlerin her sözüne cevap vermeye çalışmamalıdır. “İnanç bu” deyip geçilir. İnançlıların her sözüne, ateistlerin bir cevabı vardır. Dünya, imtihan dünyasıdır. Bir tarafın delilleri açık ve haklı olduğu âşikâr olsa, imtihan sırrı bozulurdu. İman, bir vicdan ve nasib meselesidir.


20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar