Dinlediğim bir sohbette, vahyin sadece peygamberlere has olmadığı söylendi. Benim bildiğim bunun aksidir ve nihayet Peygamber Efendimizle kesilmiştir. Bu sözü nasıl anlamalıdır?
Vahy, yalnız peygamberlere gelir. Diğer insanlara, hatta canlılara gelen ilhama da vahy denir. Ama ikisi çok farklıdır.


7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar