Hilafetin ilgası esnasında esasen hilâfetın kaldırılmadığı, TBMM’nin şahs-ı manevisinde mündemiç olduğuna karar verildiği doğru mudur? Şu halde, bir meclis tarafından hilafet müessesesi deruhte edebilir mi veya tekrar getirilebilir mi?
Meclis, halife olamaz. Elbette ki bir şahıs olmalıdır. Kanunda kast edilen, “Halife esasen devlet başkanı sayılığına göre, bizim de devlet başkanımız meclis olduğuna göre (o zaman meclis hükümeti sistemi vardı), artık bizim halifeye ihtiyacımız yoktur” demektir. Bir İslâm devletinde, sıfatı ne olursa olsun, devletin başındaki şahıs, halife hükmündedir. İslâm devleti değilse bunun şer’î bir kıymeti yoktur, halife bulunsa bile meşru halife değildir. Nitekim Abdülmecid efenndi, meşru halife değildi. Çünki icraî salahiyetten mahrum idi.


12 Mart 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar