İman edilecek şeyler aynı olduğuna göre, Mâtüridî ve Eş’arî ayrılığının sebebi nedir?
İnanca dair açık naslarda bir ayrılık yoktur. Ama açık olmayan âyetler ve hadisler vardır. Veya bazı mevzularda hiç nass yoktur. Bu sebeple Ehl-i sünnet içinde Mâtüridî ve Eş’arî adında iki temayül doğmuştur. Bunlar arasında müttefik oldukları hususlar, pek fazladır. Ancak cüz’i birkaç hususta ictihad bakımından ayrılmışlardır.


27 Mart 2015 Cuma
Alakalı Başlıklar