İrtidad, süt hısımlığını keser mi?
Kesmez. Süt akrabalığı devam eder.
27 Mart 2015 Cuma
Alakalı Başlıklar